สน ยุกต์ ในลุคสดใสกับชุด “ผ้าปะลางิง” ในงาน “ศิลปาชีพทอใจ วิถีใหม่ใต้ร่มพระบารมี วันนี้ - 5 ส.ค. ณ ฮอลล์ 5 - 7 อิมแพค เมืองทองธานี

"สน ยุกต์" ในลุคสดใสกับชุด “ผ้าปะลางิง” ในงาน “ศิลปาชีพทอใจ วิถีใหม่ใต้ร่มพระบารมี" วันนี้ - 5 ส.ค. ณ ฮอลล์ 5 - 7 อิมแพค เมืองทองธานี

Publish 2020-08-03 13:45:51


สน ยุกต์ ส่งไพศาล นักแสดงมากความสามารถ มาในลุคสดใสกับชุด “ผ้าปะลางิง” ผ้าทอมือพิมพ์ลายด้วยบล็อคไม้ จากภูมิปัญญาพื้นบ้าน จ.ยะลา ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้ ซึ่งเป็นผ้าจากกลุ่มศรียะลาบาติก ที่สืบสานภูมิปัญญาการทำผ้าปะลางิง สืบทอดจากรุ่นสู่รุ่น พร้อมเชิญชวนให้คนรุ่นใหม่ร่วมสนับสนุนงานหัตถศิลป์ไทย เพื่ออนุรักษ์งานศิลปาชีพให้คงอยู่คู่สังคมไทยตลอดไป

โดยผู้ที่สนใจ สามารถร่วมชม ช้อป งานศิลปหัตถกรรมร่วมสมัย และร่วมกิจกรรมเวิร์คชอปงานหัตถศิลป์ด้วยฝีมือตนเอง ในงาน “ศิลปาชีพทอใจ วิถีใหม่ใต้ร่มพระบารมี"  ระหว่างวันนี้ - 5 สิงหาคม 2563 ณ ฮอลล์ 5 - 7 อิมแพค เมืองทองธานี