รวมพลัง”คนไทย”ร่วมใจกันสวดมนต์บท “โพชฌังคปริตร” ขอพระองค์ทรงหายจากพระประชวร

รวมพลัง”คนไทย”ร่วมใจกันสวดมนต์บท “โพชฌังคปริตร” ขอพระองค์ทรงหายจากพระประชวร

Publish 2016-10-10 01:36:45

วันที่ 9 ต.ค.59 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ภายหลังแถลงการณ์สำนักพระราชวัง ฉบับที่ 37เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม สำนักพระราชวังออกแถลงการณ์ เรื่องพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จมาประทับ ณ โรงพยาบาลศิริราช ฉบับที่ 37 ความว่า

วันนี้ คณะแพทย์ผู้ถวายการรักษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้รายงานว่า ในวันที่ 8 ตุลาคม 2559 คณะแพทย์ฯ ได้ขอพระราชทานถวายใส่สายสวนเข้าหลอดพระโลหิตดำเพื่อเตรียมการสำหรับการฟอกพระโลหิต (Hemodialysis) ระยะยาว และเปลี่ยนสายระบบน้ำไขสันหลังในโพรงพระสมองบริเวณบั้นพระองค์ (เอว) ตั้งแต่เวลา 14 นาฬิกาถึง 16 นาฬิกา 40 นาที ปรากฏภายหลังว่า มีความดันพระโลหิตลดต่ำลงเป็นครั้งคราว

คณะแพทย์ฯ จึงได้ถวายพระโอสถและได้ใช้เครื่องช่วยหายพระทัย (Ventilator) เพื่อทำให้ความดันพระโลหิตกลับสู่ระดับปรกติ จนกระทั่งเวลา 3 นาฬิกาวันนี้ มีพระชีพจรเร็วขึ้น ความดันพระโลหิตลดลง ผลการตรวจพระโลหิตพบว่า พระโลหิตมีความเป็นกรดเพิ่มขึ้น ผลการตรวจพระหทัยด้วยคลื่นเสียงสะท้อน (Echocardiography) พบว่า ปริมาณพระโลหิตที่เข้าสู่พระหทัยด้านซ้ายช่องล่างลดลงมาก อันเป็นผลจากการที่มีความดันพระโลหิตในพระปัปผาสะ (ปอด) สูง

คณะแพทย์ฯ ได้ถวายพระโอสถขยายหลอดพระโลหิตในพระปัปผาสะ (ปอด) เมื่อเวลา 15 นาฬิกา ทำให้พระชีพจรเริ่มลดลงและความดันพระโลหิตดีขึ้น คณะแพทย์ฯ ได้เฝ้าติดตามพระอาการและถวายการรักษาอย่างใกล้ชิด เนื่องจากพระอาการประชวรโดยรวมยังไม่คงที่ และได้กราบบังคมทูลขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้งดพระราชกิจ จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

สำนักพระราชวังเมื่อแถลงการณ์ดังกล่าวนี้เผยแพร่ออกไป เมื่อพี่น้องประชาชน ทราบข่าวพระอาการประชวร ต่างเฝ้าติดตามและร่วมกันขอพรให้พระองค์ทรงหายจากพระอาการประชวรโดย เร็ว

ซึ่งผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในโลกออนไลน์ ได้มีเพจที่เกี่ยวข้องการจงรักภักดีและปกป้องสถาบัน พระมหากษัตริย์ อาทิ เพจเรารักราชวงศ์จักรี , เครือข่ายเฝ้าระวังพิทักษ์และปกป้องสถาบันฯ  ต่างพร้อมใจโพสต์ข้อความ กันเชิญชวนประชาชนร่วมสวดมนต์บท”โพชฌังคปริตร ถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ให้ทรงมีพระอาการดีขึ้น หายจากพระอาการประชวรในเร็ววัน


บทสวดมนต์บท “โพชฌังคปริตร”

โพชฌังโค สะติสังขาโต ธัมมานัง วิจะโย ตะถา  วิริยัมปีติปัสสัทธิ- โพชฌังคา จะ ตะถาปะเร

สะมาธุเปกขะโพชฌังคา สัตเตเต สัพพะทัสสินา  มุนินา สัมมะทักขาตา ภาวิตา พะหุลีกะตา

สังวัตตันติ อะภิญญายะ นิพพานายะ จะ โพธิยา  เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ โสตถิ เต โหตุ สัพพะทาฯ

เอกัสมิง สะมะเย นาโถ โมคคัลลานัญจะ กัสสะปัง   คิลาเน ทุกขิเต ทิสวา โพชฌังเค สัตตะ เทสะยิ

เต จะ ตัง อะภินันทิตา โรคา มุจจิงสุ ตังขะเณ    เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ โสตถิ เต โหตุ สัพพะทาฯ

เอกะทา ธัมมะราชาปิ เคลัญเญนาภิปีฬิโต    จุนทัตเถเรนะ ตัญเญวะ ภะณาเปตวานะ สาทะรัง

สัมโมทิตวา จะ อาพาธา ตัมหา วุฏฐาสิ ฐานะโส   เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ โสตถิ เต โหตุ สัพพะทาฯ

ปะหีนา เต จะ อาพาธา ติณณันนัมปิ มะเหสินัง   มัคคาหะตะกิเลสา วะ ปัตตานุปปัตติธัมมะตัง

เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ โสตถิ เต โหตุ สัพพะทาฯ

ซึ่งเมื่อข้อความนี้ถูกเผยแพร่ออกไป ก็ได้มีประชาชนต่างพร้อมใจกันแชร์ข้อความและร่วมกันสวดมนต์ขอพรให้ พระเจ้าอยู่หัวทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็ววัน


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน