เราจะไม่ยุ่ง!! ผู้ว่าฯชุมพรนำข้าราชการ ทหาร ตำรวจ ประกาศเจตนารมณ์ หน้าพระบรมฉายาลักษณ์ ร.๙ ต่อต้านยาเสพติด ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด (มีคลิป)

Publish 2017-06-27 16:05:40

ผู้ว่าฯชุมพร นำ ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ ประกาศเจตนารมณ์ หน้าพระบรมฉายาลักษณ์ ร.๙ต่อต้านยาเสพติดและจะไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดบ่ายวันนี้ ที่ หอประชุมจังหวัดชุมพร ศูนย์ราชการจังหวัดชุมพร ตำบลนาชะอัง อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร นายณรงค์ พลละเอียด ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เป็นประธานประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านยาเสพติด เนื่องในวันที่ 26 มิถุนายน ของทุกปี เป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลก  พร้อมกับถวายราชสักการะ และน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในหลวงรัชกาลที่ 9 ที่พระองค์ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทยเป็นล้นพ้น ในด้านการแก้ไขปัญหายาเสพติด  โดยการผนึกกำลังรวมหัวใจไทยทั้งชาติเพื่อต่อต้านยาเสพติด ภายใต้แนวคิด “ทำดีเพื่อพ่อ สานต่อแก้ปัญหายาเสพติด” ซึ่งมีข้าราชการ ทหาร ตำรวจ นักเรียน นักศึกษา พ่อค้า และประชาชนชาวจังหวัดชุมพร เข้าร่วมเป็นจำนวนมากนายณรงค์ พลละเอียด ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เปิดเผยว่า จากมติการประชุมสมัชชาใหญ่องค์การสหประชาชาติ เมื่อเดือนมิถุนายน 2530 ได้กำหนดให้วันที่ 26 มิถุนายน ของทุกปี เป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลก ซึ่งประเทศไทยได้ยึดถือปฏิบัติ และยืนยันเจตนารมณ์อย่างแน่วแน่ที่จะร่วมกับประชาคมโลก ในการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด โดยมีหน่วยงาน องค์กรภาคีที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนรวมกันจัดกิจกรรมรณรงค์พิเศษอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2530 จนถึงปัจจุบัน และนอกจากนี้ ยังเป็นการถวายราชสักการะ และน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในหลวงรัชกาลที่ 9 ที่พระองค์ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทยเป็นล้นพ้น ในด้านการแก้ไขปัญหายาเสพติด ตามแนวทางศาสตร์พระราชา “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” และเพื่อแสดงเจตนารมณ์ร่วมต่อต้านยาเสพติด ภายใต้แผน “ประชารัฐร่วมใจ สร้างหมู่บ้านชุมชนมั่นคง ปลอดภัยยาเสพติด” โดยการผนึกกำลังรวมหัวใจไทยทั้งชาติ เพื่อต่อต้านยาเสพติดภายใต้แนวคิด “ทำดีเพื่อพ่อ สานต่อแก้ปัญหายาเสพติด”


สำหรับจังหวัดชุมพร ได้จัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลกประจำปี 2560 โดยมีกิจกรรม อาทิ การจัดกิจกรรมรวมพลังประชารัฐประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านยาเสพติด,การจัดนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติด ไว้ภายในงาน นอกจากนี้เหล่ากาชาดจังหวัดชุมพรได้ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต เพื่อแสดงออกถึงการรวมพลังทำความดี โดยมีข้าราชการ และนักศึกษา ร่วมบริจาคโลหิตเป็นจำนวนมาก

ภาพ/ข่าว พงศกร นวนละมัย ผู้สื่อข่าวภูมิภาค สำนักข่าวทีนิวส์ จ.ชุมพร 


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

ติดตามข่าวภูมิภาค

เพิ่มเพื่อน

เรียบเรียงโดย

นายพงศกร นวนละมัย
HASTAG :