มั่นใจวันหยุดยาว!! เข้าพรรษาปีนี้มั่นใจ ขนส่งกาฬสินธุ์ คุมเข้มรถโดยสารสาธารณะ สร้างความมั่นใจทำบุญ เที่ยวหยุดยาวเข้าพรรษา ไร้กังวล (มีคลิป)

Publish 2017-07-07 18:46:14

ที่สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.กาฬสินธุ์  นายชีพ  น้อมเศียร ขนส่ง จ.กาฬสินธุ์ จ.ส.อ.เดชา  ขันรักษา  เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกองกำลังรักาความสงบเรียบร้อย จ.กาฬสินธุ์ พร้อมกำลังทหารและเจ้าหน้าที่ขนส่ง จ.กาฬสินธุ์  เข้าจู่โจมตรวจสอบรถโดยสารประจำทางภายในสถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.กาฬสินธุ์  พร้อมตั้งกองอำนวยการกิจกรรมรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลเข้าพรรษาห้วงระหว่างวันที่ 7-11 ก.ค. 60  โดยเน้นอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่ใช้บริการรถโดยสารประจำทางที่จะมีจำนวนมากเนื่องจากเป็นวันหยุดยาว

โดยเจ้าหน้าที่ขนส่ง จ.กาฬสินธุ์ ได้ตรวจเช็คสมรรถนะรถโดยสารประจำทางอย่างละเอียด ตั้งแต่ดอกยางรถ  กระจกต้องไม่มีรอยร้าว เข็มขัดนิรภัย และอุปกรณ์ช่วยเหลือกรณีเกิดอุบัติเหตุ  ขณะที่รถตู้โดยสารประจำทางจะมีการตรวจสอบจับความเร็วรถด้วยระบบ GPS Tracking ตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์ในส่วนพนักงานขับรถชั่วโมงการขับรถต้องเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดที่ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากผู้ประกอบการและพนักงานขับรถ ในสถานีขนส่งผู้โดยสารจ.กาฬสินธุ์


นายชีพ น้อมเศียร  ขนส่ง จ.กาฬสินธุ์  กล่าวว่า  ช่วงระว่างวันที่ 7 – 11 ก.ค. ซึ่งเป็นวันหยุดอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา  ประชาชนจำนวนมากจะเดินทางไปทำบุญและท่องเที่ยวยังสถานที่ต่าง ๆ มากกว่าช่วงเวลาปกติ  และระหว่างนี้ก็จะยาวไปถึงออกพรรษา  เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนในการใช้บริการรถโดยสารธารณะให้มีความปลอดภัยเต็ม 100 % ขนส่งจ.กาฬสินธุ์ จึงได้จัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลเข้าพรรษา  เพื่อให้ประชาชนได้เดินทางไปทำบุญและท่องเที่ยวในวันหยุดสัปดาห์อย่างสบายใจมีความปลอดภัยในการใช้บริการรถโดยสารสาธารณะ โดยเจ้าหน้าที่ขนส่งได้ดำเนินการตรวจสอบสภาพรถและความพร้อมของพนักงานขับรถที่จะต้องปลอดแอลกอฮอล์ 100 เปอร์เซ็นต์  นอกจากนี้ยังมีการตรวจสอบจับความเร็วรถโดยสารสาธารณะด้วยระบบ GPS Tracking การคาดเข็มขัดนิรภัยของพนักงานขับรถและผู้โดยสาร  รวมถึงการควบคุมไม่ให้มีการฉวยโอกาสขายตั๋วเกินราคา การให้ผู้โดยสารยืนในรถและการป้องกันกลุ่มมิจฉาชีพในช่วงเทศกาล โดยมีการตั้งจุดกองอำนวยการบริการประชาชน มีเจ้าหน้าที่ประจำให้คำปรึกษา  รวมถึงมาตรการคุมเข้มรถโดยสารธารณะและพนักงานขับรถด้วย

ภาพ-ข่าว/ชมพิศ ปิ่นเมือง  ข่าวภูมิภาค สำนักข่าวทีนิวส์ จ.กาฬสินธุ์ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

เรียบเรียงโดย

น.ส.ชมพิศ ปิ่นเมือง(หวาน)