ตลาดท่าเสด็จซื่อสัตย์...ออกรณรงค์การปิดป้าย ไม่ฉวยโอกาสขึ้นราคาสินค้า และบริการในห้วงเทศกาลออกพรรษา (มีคลิป)

Publish 2017-10-04 16:06:07

วันที่ 4 ต.ค.60 ณ ตลาดท่าเสด็จ (ตลาดสินค้าอินโดจีน) อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย เจ้าหน้าที่งานคุ้มครองผู้บริโภค สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองคาย ได้ออกตรวจพื้นที่ในตลาด เพื่อประชาสัมพันธ์เน้นย้ำในเรื่องของการปิดป้ายแสดงราคาสินค้าและบริการเพื่อไม่ให้ผู้ประกอบการพ่อค้าแม่ค้าฉกฉวยโอกาสขึ้นราคาสินค้าและบริการทั้งนี้ในช่วงระหว่างวันที่ 2 - 11 ตุลาคม 2560 นี้ จังหวัดหนองคายได้จัดงานเทศกาลออกพรรษาบั้งไฟพญานาคประจำปี 2560 ขึ้น โดยเฉพาะในวันขึ้น 15 ค่ำเดือน 11 ของทุกปีหรือวันออกพรรษา ซึ่งปีนี้ตรงกับวันพฤหัสบดีที่ 5 ตุลาคม 2560 มักจะมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ เดินทางเข้ามาพำนัก และท่องเที่ยวในจังหวัดหนองคายเป็นจำนวนมากกลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองคาย จึงได้ออกสำรวจการปิดป้ายแสดงราคาสินค้าและบริการ พร้อมประชาสัมพันธ์ไม่ให้ผู้ประกอบการขึ้นราคาสินค้าและบริการ เพื่อเป็นการคุ้มครองสิทธิผู้บริโภคครั้งในพื้นที่ และผู้ที่เดินทางเข้ามาพำนักและท่องเที่ยวในเทศกาลดังกล่าว ให้ได้รับความเป็นธรรมในการซื้อขายสินค้าและบริการ รวมทั้งเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยว และรักษาภาพพจน์ที่ดีของจังหวัดหนองคาย พร้อมให้ผู้ประกอบการปฏิบัติตามระเบียบโดยเคร่งครัด


โดยให้ปิดป้ายแสดงราคาสินค้าและบริการให้ชัดเจนเปิดเผย (ฝ่าฝืนปรับไม่เกิน 10,000 บาท), ห้ามจำหน่ายสินค้าและบริการควบคุม สูงเกินกว่าราคาที่กำหนด (โทษจำคุกไม่เกิน 5 ปีหรือปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ),ห้ามกักตุนสินค้าหรือปฏิเสธ ประวิง การจำหน่ายสินค้าและบริการควบคุม โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร หรือจงใจทำให้ราคาสูงหรือต่ำเกินสมควร (โทษจำคุกไม่เกิน 7 ปีหรือปรับไม่เกิน 140,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ) ทั้งนี้เจ้าหน้าที่ได้ขอความร่วมมือให้ผู้ประกอบการ ปิดป้ายราคาสินค้าให้ชัดเจนและดำเนินการตามระเบียบอย่างเคร่งครัด มิฉะนั้นจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการพ. ศ. 2542 ซึ่งก็ได้รับความร่วมมือจากผู้ประกอบการในตลาดท่าเสด็จเป็นอย่างดี.

ภาพ/ข่าว ภัทรวินทร์ ลีปาน ผู้สื่อข่าวภูมิภาค สำนักข่าวทีนิวส์ จังหวัดหนองคาย


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน