ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย ติดตามสถานการณ์ ราคายางที่จังหวัดสงขลา (มีคลิป)

Publish 2017-10-28 12:42:31

         (28 ต.ค.60)ที่สำนักงานการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) จังหวัดสงขลา  ดร.ธีธัช สุขสะอาด ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย เปิดเผยในโอกาสเดินทางมาพบปะตัวแทนเกษตรกรชาวสวนยางและผู้ประกอบการน้ำยางสดในพื้นที่ภาคใต้

                                                                                       
      ถึงสถานการณ์ราคายางที่ผันผวนในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ซึ่งปัญหาดังกล่าวเกิดจากปัจจัย ทั้งจากภายในและนอกประเทศ รวมถึงการกดดันราคาน้ำยางสดและยางแผ่นในบางพื้นที่  ที่ส่งผลต่อเสถียรภาพราคายาง  ดังนั้น กยท. จึงได้ประสานกับฝ่ายความมั่นคงในแต่ละพื้นที่ เพื่อเข้าตรวจสอบหาสาเหตุ รวมทั้งเตรียมหามาตรการรองรับ  โดยได้รับความร่วมมือจากผู้ประกอบการและตัวแทนเกษตรกรชาวสวนยางเป็นอย่างดี ในการให้ข้อมูล ข้อเสนอแนะ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการวางมาตรการแก้ไขปัญหา ตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทาง

                                                                                              


         โดยเบื้องต้นผู้ประกอบการรับซื้อน้ำยางสด ได้เสนอให้มีการจัดตั้งตลาดกลางน้ำยางสดที่จังหวัดสงขลา เป็นแห่งแรก หลังจากนั้นค่อยขยายไปยังพื้นที่อื่น ๆ ให้คลอบคลุมทุกพื้นที่ รวมทั้งให้ กยท. เป็นศูนย์กลางในการรับซื้อยางระหว่างผู้ซื้อกับผู้ขาย ในราคาที่เป็นธรรม มีการเปิดเผยราคากลางให้ทั้ง 2 ฝ่ายได้รับรู้ และหากต่างฝ่ายไม่พอใจในราคากลางที่กำหนด สามารถตกราคากันเองได้

       ส่วนการแปรรูปผลิตภัณฑ์ยางนั้น  ในวันที่ 30 ตุลาคมนี้ เตรียมบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับกรมทางหลวงในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และสนับสนุนการใช้ยางภายในประเทศ

                                                                                                        

ภาพ/ข่าว นภาลัย   ชูศรี   ผู้สื่อข่าวภูมิภาค สำนักข่าวทีนิวส์ จ.สงขลาติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

ติดตามข่าวภูมิภาค

เพิ่มเพื่อน

เรียบเรียงโดย

นางนภาลัย ชูศรี
HASTAG :