สหพันธ์ครูรวมตัวใส่ชุดดำยื่นหนังสือ คัดค้านร่าง พรบ.การศึกษาใหม่ พร้อมชี้เหตุผลชัด เพื่อศักดิ์ศรีของพ่อพิมพ์แม่พิมพ์ในปัจจุบันและอนาคต

สหพันธ์ครูรวมตัวใส่ชุดดำยื่นหนังสือ คัดค้านร่าง พรบ.การศึกษาใหม่ พร้อมชี้เหตุผลชัด เพื่อศักดิ์ศรีของพ่อพิมพ์แม่พิมพ์ในปัจจุบันและอนาคต

Publish 2019-03-15 18:29:11


วันนี้  15 มีค.62 นายธวัช โลกา ประธานสหพันธ์ครู  จ.แม่ฮ่องสอน  พร้อมด้วย นายจำลอง ศรีสวัสดิ์ นายกสมาคมผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน อ.แม่สะเรียง ตัวแทนสหพันธ์ข้าราชการครูบำนาญภาคเหนือ 16 จังหวัด พร้อมทั้งผู้แทนครูกว่า 200 คน ร่วมกันแต่งกายด้วยชุดดำเชิงสัญญาลักษณ์ลงชื่อแสดงเจตนารมณ์ ไม่เห็นด้วยคัดค้านร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติฉบับใหม่ เนื่องจากร่างดังกล่าวมีความไม่ชัดเจนและไม่เหมาะสม อาทิ ให้ใช้ใบรับรองความเป็นครู แทน ใบประกอบวิชาชีพครู ให้นำตำแหน่งผู้บริหารในอดีตที่เรียกว่า ครูใหญ่ นำกลับมาใช้แทนคำว่า ผู้อำนวยการ เป็นการบั่นทอนกำลังใจ จึงขอรวมตัวคัดค้านร่างดังกล่าว และร่วมยื่นหนังสือเพื่อคัดค้านร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติฉบับใหม่ ต่อ ดร.จรูญ แสนวิจิตร  รอง ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.มส. เขต 2 ณ บริเวณสนามหน้าสำนักงานเขต พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน

 

 นายจำลอง ศรีสวัสดิ์ นายกสมาคมผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน อ.แม่สะเรียง เผยว่า วันนี้เป็นการแสดงพลังครูเกี่ยวกับร่าง พ.ร.บ.การศึกษาฉบับใหม่ ซึ่งประเด็นที่ส่งผลกระทบกับวิชาชีพครู คือ ประเด็นที่หนึ่งไม่มีการบัญญัติใบประกอบวิชาชีพครู เนื่องจากวิชาชีพครูเป็นวิชาชีพชั้นสูง ครูต้องมีใบประกอบวิชาชีพครูไม่ใช่ใครก็เป็นครูได้โดยที่ไม่มีจิตวิญญาณและไม่ได้ผ่านการพัฒนาฝึกอบรมจากสถาบันพัฒนาความเป็นครูมืออาชีพ เพราะจะส่งผลต่อการจัดการศึกษาไทย ประเด็นที่สองการเปลี่ยนชื่อตำแหน่งจากผู้อำนวยการสถานศึกษามาเป็นครูใหญ่ เป็นการบั่นทอนกำลังใจและไม่สอดคล้องกับยุคปัจจุบัน อาจเกิดปัญหาต่ออนาคตของวงการการศึกษาได้ จึงขอรวมตัวคัดค้านร่างกฎหมายดังกล่าวดังกล่าวและไม่เห็นด้วยกับกระบวนการพิจารณาการร่างกฎหมายฉบับนี้ ที่มีการยกเลิกใบประกอบวิชาชีพครู มาเป็นใบรับรองความเป็นครูนั้น เห็นไม่สมควร เนื่องจากใบประกอบวิชาชีพครู เป็นใบอนุญาตที่มีมาตรฐาน เป็นที่ยอมรับนับถือ

 

 ซึ่งอาจเกิดความผิดพลาดและก่อให้เกิดปัญหาต่ออนาคตของวงการการศึกษาไทยได้ จึงขอรวมตัวคัดค้านร่าง พรบ.ฉบับดังกล่าวและไม่เห็นด้วยกับกระบวนการพิจารณาการร่างกฎหมายฉบับนี้ โดยขอยื่นหนังสือคัดค้านและขอเสนอให้มีการทบทวนพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการศึกษาฉบับใหม่นี้ และให้นำพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 มาปรับปรุง

อย่างไรก็ตาม ทางสหพันธ์ครู  จ.แม่ฮ่องสอน  สมาคมผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน อ.แม่สะเรียง ตัวแทนสหพันธ์ข้าราชการครูบำนาญภาคเหนือ 16 จังหวัด และเครือข่ายสมาคมผู้ประกอบวิชาชีพครู  ร่วมมือกันเพื่อคัดค้านร่างพระราชบัญญัตินี้ ที่อาจเกิดความผิดพลาดและก่อให้เกิดปัญหาต่ออนาคตของวงการการศึกษาไทย จึงขอรวมตัวคัดค้านร่างดังกล่าวฯเพื่อปกป้องศักดิ์ศรีของความเป็นครูความเป็นแม่พิมพ์ของชาติต่อไป

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชนานันท์ เง่าสุวรรณ์ สำนักข่าวทีนิวส์ แม่ฮ่องสอน

 


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

ติดตามข่าวภูมิภาค

เพิ่มเพื่อน

เรียบเรียงโดย

ชนานันท์ เง่าสุวรรณ์