โอกาสดีในชีวิต!! "รับธรรมในวันสงกรานต์" 14นี้ วันอโศการาม ขอผู้มีจิตศรัทธา ร่วมสรงน้ำและฟังธรรมเพื่อสิริมงคลในชีวิต

Publish 2017-04-13 14:27:14
๐ วัดอโศการาม จ.สมุทรปราการ...ขอเชิญผู้สนใจในการปฏิบัติธรรมทุกท่านร่วม

"อบรมธรรมวาระพิเศษเพื่อเป็นสิริมงคลและสรงน้ำพ่อแม่ครูอาจารย์"

เนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์" ในวันศุกร์ที่ ๑๔ เมษายน ๒๕๖๐ ณ ศาลาหลวงพ่อทรงธรรม วัดอโศการาม


***กำหนดการมีดังนี้
๐ เวลา ๑๐.๐๐ น. อบรมธรรมโดย หลวงปู่คำพอง ปญฺญาวุโธ (หลวงปู่น้อย) แห่งวัดป่านานาชาติ ประเทศสหรัฐอเมริกา
เวลา ๑๑.๐๐ น. สรงน้ำหลวงปู่คำพอง ปญฺญาวุโธ (หลวงปู่น้อย)
๐ เวลา ๑๓.๐๐ น. อบรมธรรมโดย หลวงปู่สวาท ปญฺญาธโร วัดโป่งจันทร์ จ.จันทบุรี
เวลา ๑๔.๐๐ น. สรงน้ำหลวงปู่สวาท ปญฺญาธโร
๐ เวลา ๑๕.๐๐ น. อบรมธรรมโดย พระอ.พวงพิด ธมฺมธโร (ครูบาแจ๋ว) วัดป่าวิเวกวัฒนาราม จ.มุกดาหาร
เวลา ๑๖.๐๐ น. สรงน้ำ พระอ.พวงพิด ธมฺมธโร (ครูบาแจ๋ว)๐


หลวงปู่คำพอง ปญฺญาวุโธ (หลวงปู่น้อย) แห่งวัดป่านานาชาติ ประเทศสหรัฐอเมริกา

หลวงปู่สวาท ปญฺญาธโร วัดโป่งจันทร์ จ.จันทบุรี

พระอ.พวงพิด ธมฺมธโร (ครูบาแจ๋ว) วัดป่าวิเวกวัฒนาราม จ.มุกดาหาร


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

เรียบเรียงโดย

จินต์จุฑา เจนสระคู