วิธีทำบุญให้ถึงเทวดา มาดู! บทกรวดน้ำสำหรับ เทวดาประจำตัว ที่หลายๆคนอาจลืมระลึกถึง !

วิธีทำบุญให้ถึงเทวดา มาดู! บทกรวดน้ำสำหรับ "เทวดาประจำตัว" ที่หลายๆคนอาจลืมระลึกถึง !

Publish 2017-05-14 11:20:07

การอุทิศบุญ

การอุทิศบุญก็คือ การเชื่อมบุญที่ได้ทำไปแล้วไปถึงผู้ที่เราต้องการจะส่งบุญให้ ซึ่งไม่ใช่พิธีการทางไสยศาสตร์หรือเรื่องราวที่สลับซับซ้อนใด ๆ เปรียบเสมือนเราจุดไฟต่อเทียนขึ้นมาเล่มหนึ่งแล้วเราก็ส่งไฟต่อเทียนไปให้อีกเล่มหนึ่งฉันใดฉันนั้น ซึ่งวิธีการอุทิศบุญก็คือการตั้งจิตให้สงบแล้วภาวนาอธิษฐานส่งผลบุญที่ได้ทำนี้ไปให้เขา

 

การกรวดน้ำอุทิศบุญให้

เมื่อเราได้ทำบุญส่งไปให้เขาแล้ว ควรจะกรวดน้ำแผ่เมตตาด้วย เพราะจะทำให้การอโหสิกรรมนั้นเร็วขึ้น ครูบาอาจารย์ท่านแนะนำว่า หลังจากสร้างบุญ ควรมีการกรวดน้ำทำบุญแผ่เมตตาไปให้ทุกครั้ง และควรทำในวันนั้นเลย ซึ่งส่วนมากคนที่ไปทำบุญตามวัดหรือสถานที่ที่เราได้สร้างบุญไว้แล้วต่างๆ มักจะมีที่กรวดน้ำอยู่แล้วก็ควรกรวดน้ำส่งบุญให้ทันที แต่หากท่านที่ลืมหรือติดขัดอะไรก็ขอให้กลับมาทำที่บ้านก็ได้

เรื่องนี้เป็นเรื่องความเชื่อส่วนบุคคล จะทำไม่ทำขอให้ขึ้นอยู่กับความสมัครใจของท่านเพราะหากท่านทำด้วยความไม่สบายใจย่อมก่อทุกข์แก่ท่านเอง แต่ทางเราเห็นว่าหากว่าการกระทำนี้มิได้เบียดเบียนใครไม่ว่าจะเป็นตัวเองหรือผู้อื่น ก็ย่อมปฏิบัติได้ไม่มีปัญหาอะไร คิดเสียว่าเป็นการส่งสิ่งดีๆ ให้กัน

โดยวันนี้เราขอนำ อีก1 วิธีการกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศล ให้กับเทวดาประจำตัว ซึ่งหลายๆคนอาจลืมระลึกถึงท่านไป ส่วนใหญ่จะนึกถึงญาติผู้ล่วงลับ และเจ้ากรรมนายเวรเสียมากกว่า เช่นนั้นแล้วการทำบุญครั้งหน้าอย่าลืมกรวดน้ำแก่เทวดาประจำตัวของท่านด้วยค่ะ

บทกรวดน้ำให้แก่ เทวดาประจำตัว

(ภายหลังทำบุญ เช่น ตักบาตร ถวายสังฆทาน เป็นต้น) เปิดทาง 
และช่วยแก้ไขปัญหาชีวิตที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน

เตรียมน้ำสะอาดไว้ ๑ ขวด 
และนำจรดระหว่างคิ้ว กล่าวคำอธิษฐานจิต ดังต่อไปนี้

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ(3 จบ)

“ นะ โม พุท ธา ยะ ลูกขอเชิญพระพุทธเจ้าทั้ง ๕ พระองค์โปรดเสด็จมาเป็นประธาน 
อิทัง สัพพะเทวานัง โหตุ สุขิตา โหนตุ สัพเพ เทวา “


ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่เทวดาทั้งหลายทั้งปวงที่รักษาตัวข้าพเจ้า 
ขอให้เทวดาทั้งหลายทั้งปวงจงมีความสุข (ให้เริ่มเทน้ำลงบนพื้นดิน) 
ลูกขอฝากน้ำอุทิศนี้ไปกับ พระแม่ธรณี พระแม่คงคา โปรดมาเป็นทิพย์พยาน 
ขออานิสงค์ผลบุญกุศลอันใดที่ข้าพเจ้า ชื่อ……………สกุล……………. ได้กระทำในวันนี้ ทั้งหมด ทั้งปวง 
ข้าพเจ้าขออุทิศให้กับเทวดาทั้งหลายทั้ง ปวงของข้าพเจ้า 
อยู่ ณ ปัจจุบันนี้ ที่ทำให้ข้าพเจ้าพ้นจากความทุกข์……………………… (เรื่องที่ประสบปัญหา) 
ไม่ว่าท่านจะมาจาก ชาติใด ภพใด ก็ตาม ทั้งระลึกได้ก็ดีและระลึกไม่ได้ก็ดี 
ไม่ว่าท่านจะอยู่ในภพภูมิใด ขอให้ท่านจงมารับกุศล ที่ข้าพเจ้าอุทิศให้ในครั้งนี้ 
โดยมาให้ถึงจุดหมาย อย่าแวะ อย่าเวียนที่ใด 
ให้กุศลถึงทั่ว ทุกท่าน ทุกตัว ทุกตน ทุกภพ ทุกภูมิ
ขออานิสงค์ผลบุญดังกล่าวนี้โปรดกลายเป็นโภคทรัพย์ 
ตามที่ท่านปรารถนาทุกประการตั้งแต่บัดนี้ 
เวลานี้เป็นต้นไปด้วยเทอญ

 

ขอขอบคุณข้อมูลจาก  : https://torthammarak.wordpress.com , http://board.palungjit.orgติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

เรียบเรียงโดย

จินต์จุฑา เจนสระคู