พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ ทรงพระสุหร่ายม้าทรงประจำพระองค์ฯ ใน วันคล้ายวันสถาปนาหน่วยม้าทรงประจำพระองค์ฯ

Publish 2017-05-29 10:36:05


เมื่อวันที่ 27 พ.ค.2560 เวลา 10.24 น. พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ เสด็จไป ทรงบำเพ็ญพระกุศล เนื่องในโอกาสครบปีที่ 17 วันคล้ายวันสถาปนาหน่วยม้าทรงประจำพระองค์ฯ ณ กองบังคับการหน่วยม้าทรงประจำพระองค์พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ กองพลทหารม้าที่ 2 รักษาพระองค์ เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร โดยมีพลตรีเฉลิมพล ศรีสวัสดิ์ ผู้บัญชาการกองพลทหารม้าที่ 2 รักษาพระองค์ พร้อมข้าราชการ เฝ้ารับเสด็จ"หน่วยม้าทรงประจำพระองค์ฯ" เป็นหน่วยเฉพาะกิจของกองทัพบก ตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2543 ตามพระราชดำรัสสั่งของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เมื่อครั้งทรงดำรงพระอิสริยยศเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร เพื่อให้เป็นหน่วยงานรับผิดชอบในการถวายงานด้านการทรงม้าแด่พระบรมวงศานุวงศ์ ต่อมาเมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2555 ได้พระราชทานพระราชานุญาตให้หน่วยม้าทรงประจำพระองค์ฯ โอนสายการบังคับบัญชาให้ถวายงานด้านการทรงม้าแด่พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์โดยตรง ในโอกาสที่ทรงม้ากีฬาที่หน่วยเป็นประจำ รวมทั้งการถวายงานอื่นๆ โดยพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ โปรดให้ใช้อักษรพระนาม "สร" ประกอบชื่อหน่วยเป็นสัญลักษณ์หน่วย ในชื่อเต็มว่า "หน่วยม้าทรงประจำพระองค์ ในพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้า สิริวัณณวรีนารีรัตน์" ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาจากนั้น เสด็จไปยังอาคารคอกม้าทรงประจำพระองค์ ในการนี้ ทรงพระสุหร่ายม้าทรงประจำพระองค์ฯ ปัจจุบันมีม้าทรงประจำพระองค์ 19 ม้า เป็นม้าที่โปรด 4 ม้า และมี 1 ม้า คือ ปริ๊นซ์ ชาร์มเม็ท ที่ขณะนี้ ฝึกทักษะในต่างประเทศ เพื่อเตรียมเข้าร่วมการแข่งขันในเร็วๆ นี้

 

ที่มาเนื้อหาและวิดิโอ :  สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน