ไม่มีที่ไหนอีกแล้วในโลก!! ราษฎรถวายเงินให้กับพระเจ้าแผ่นดิน ร่วมทำบุญบูรณะปฏิสังขรณ์ วัดพระแก้ว นับว่าเป็นบุญของคนไทยอย่างที่สุด

ไม่มีที่ไหนอีกแล้วในโลก!! ราษฎรถวายเงินให้กับพระเจ้าแผ่นดิน ร่วมทำบุญบูรณะปฏิสังขรณ์ "วัดพระแก้ว" นับว่าเป็นบุญของคนไทยอย่างที่สุด

Publish 2017-07-29 10:48:18

              ในการเตรียมงานฉลองสมโภช ๒๐๐ ปี กรุงรัตนโกสินทร์ เมื่อปีพุทธศักราช ๒๕๒๕ ทางราชการได้คำนึงถึงโบราณราชประเพณีว่า การจัดการฉลองกรุงรัตนโกสินทร์แต่อดีตกาล แต่ละคราวนั้น ได้มีการบูรณปฏิสังขรณ์ วัดพระศรีรัตนศาสดารามขึ้นให้ใหม่หมดจนสวยงาม เพื่อถวายเป็นศาสนบูชา แด่พระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรเป็นคราวใหญ่ทุกครั้งเช่นกัน ทางราชการได้จัดตั้งคณะกรรมการขึ้นคณะหนึ่ง ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิในด้านศิลปกรรมไทยสาขาต่างๆ เพื่ออำนวยการบูรณปฏิสังขรณ์ วัดพระศรีรัตนศาสดารามแต่เนิ่นๆ ตั้งแต่ ปีพุทธศักราช ๒๕๑๙ มีเวลาทำการบูรณปฏิสังขรณ์ ให้สำเร็จเสร็จทันงานฉลองสมโภชพระนครนานถึง ๕ ปี   
 

        เมื่อวันที่ ๑๑ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๒๖ พระราชดำรัสสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ที่พระราชทานแก่คณะบุคคลต่างๆ ที่เข้าเฝ้าฯ ถวายพระพรชัยมงคล ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา ว่า

           "...นี่เห็นการให้เงินไหม ขนาดซ่อมวัดพระแก้ว พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวให้สิรินธรเป็นผู้ซ่อม ไม่ค่อยต้องอาศัยเงินรัฐบาลเท่าไรเลย ส่วนมากประชาชนคนไทยเป็นผู้ซ่อมวัดพระแก้วที่งดงามเอง ทำบุญด้วยกัน มีประเทศไหนบ้างในโลกที่ประชาชนลุกขึ้น หยิบเงินมาให้ประมุขของประเทศรับ จนกระทั่งหลังแข็งไปหมด มีที่ไหน ใครไปหามาเถอะ ตอนนั้นพอดีช่างภาพหนังสือพิมพ์ฝรั่งมาพอดี ก็บอกเขาว่าให้ดูแววตาและสิ่งของที่เขาให้ นั่นคือเงินนะ เขาก็บอกว่าจริงด้วย ไม่มีภาพไหนอย่างนี้อีกแล้วในโลก

 

           พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสอนข้าพเจ้าและลูกๆ ว่า คนไทยเขาถือตัวออกและการที่เอาศีรษะมากราบที่เท้า แล้วก็ที่เอาผมอย่างผู้หญิงที่แม่ฮ่องสอน
เอาผมมาเช็ดที่รองเท้านี่ เป็นเกียรติสูงสุดแล้ว เราต้องรักษาเกียรตินั้นด้วยชีวิตของเรา เราต้องซื่อตรงต่อหน้าที่ เราต้องมีความกล้าหาญที่จะฟาดฟันอุปสรรคต่างๆ
เพื่อปกป้องผลประโยชน์ของประชาชน..."

 


           ในการนี้ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพื่อขอรับพระมหากรุณาธิคุณ และพระบรมราชานุญาตโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นประธานกรรมการอำนวยการบูรณะปฏิสังขรณ์ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม และยังในส่วนพระบรมมหาราชวังอีกด้วย

          ซึ่งทรงเป็นสมเด็จเจ้าฟ้าหญิงพระองค์แรก แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ ที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ทรงเป็นแม่กองอำนวยการบูรณะปฏิสังขรณ์ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม และพระบรมมหาราชวัง ซึ่งอดีตกาลนั้น แม่กองอำนวยการบูรณะปฏิสังขรณ์ ล้วนแต่เป็นสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ พระเจ้าน้องยาเธอ ที่เป็นชายทั้งสิ้น นับว่าเป็นน้ำพระราชหฤทัยของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชที่ทรงมีกับพสกนิกรชาวไทยของพระองค์ ได้พระราชทานโอกาสให้ประชาชนร่วมทำบุญกับพระองค์ท่าน ถือว่าคนไทยเราโชคดีที่มีพระมหากษัตริย์ที่ทรงมีพระเมตตาต่อพสกนิกรทุกหมู่เหล่า 

 

 

 

ขอบคุณข้อมูลจาก : เพจ Royal Archives of OHM

แหล่งข้อมูล : สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

เรียบเรียงโดย

เสาวลักษณ์ แสงสุวรรณ