ขอพระองค์ทรงพระเจริญ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ ทรงบำเพ็ญพระราชกุศล วันเฉลิมพระชนมพรรษา๘๕พรรษา ในวันที่๑๒สิงหาคม

Publish 2017-08-13 12:11:36

เนื่องในอภิลักขิตสมัยเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ วันเสาร์ ที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จออก ณ พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน พระราชวังดุสิต ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลทรงสังฆทาน เป็นการส่วนพระองค์
การนี้ ทรงอาราธนา สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จไปทรงรับสังฆทาน พร้อมด้วยสมเด็จพระวันรัต และพระราชพุทธิมุนี


 

ภาพและข้อมูลจาก สำนักงานเลขานุการสมเด็จพระสังฆราช / Information Division of OHMติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

เรียบเรียงโดย

อุทัย เลิกสันเทียะ