อยากเห็น “รายได้-รายจ่าย” ของการทำบุญ  หลวงปู่สิม บอกวิธีที่สามารถแจกแจงที่ทุกคนสามารถทำได้ง่ายและเห็นได้จริง

อยากเห็น “รายได้-รายจ่าย” ของการทำบุญ  หลวงปู่สิม บอกวิธีที่สามารถแจกแจงที่ทุกคนสามารถทำได้ง่ายและเห็นได้จริง

Publish 2017-10-22 18:28:08

อยากเห็น “รายได้-รายจ่าย” ของการทำบุญ  หลวงปู่สิม บอกวิธีที่สามารถแจกแจงที่ทุกคนสามารถทำได้ง่ายและเห็นได้จริง

 
หลวงปู่สิม พุทธาจาโร ได้ว่าไว้ในเรื่องของการทำบุญว่า....."อันการบุญการกุศลที่เราประกอบกระทำอย่างเรามาทอดผ้าป่า ทอดกฐิน สำเร็จแล้วบุญมันอยู่ที่ใจ บุญอยู่ที่ใจ ถ้าใจไม่ภาวนาก็มองไม่เห็นชัด คือมองเห็นแต่ว่ารายเสีย เราไม่มองเห็นรายได้
แต่ถ้าผู้ภาวนาประกอบในจิตในใจ ให้จิตใจสงบระงับ จะมองเห็นได้ทั้งรายรับและรายจ่าย รายได้ รายได้ รายที่ได้มามันอยู่ตรงไหนก็รู้ด้วยตนเอง คือเมื่อคนเราทำบุญทำทานเสร็จแล้วมันเป็นความสุขใจ แม้รายกายจะเหน็ดเหนื่อยเมื่อยหิวบ้างเป็นธรรมดาของรูปขันธ์แต่จิตใจมันดี ได้ใจเสียสละ ได้ใจปล่อยใจวาง ได้ใจเย็นใจสบาย ใจร้อนไม่ค่อยมี มีแต่ใจสบาย เรียกว่าบุญ
บุญนั้นเมื่อเราทำมันก็มีความทุกข์เหมือนกัน แต่ว่าเมื่อผลที่จะได้มาในปัจจุบันต่อไปข้างหน้านั้นเป็นผลความสุข ความสุขนั้นเราไม่ต้องไปหาที่อื่น มันมีอยู่ในกาย วาจา จิต ของคนเราท่านว่าบุญนั้นเหมือนกับเงาติดตัวคนเราไปทุกเวลา วันไหน ถ้ามีแดดก็จะเห็นเงาตัวเอง ร่างกายยืนเงาก็ยืน ร่ายกายเดินเงาก็เดิน ร่างกายนั่งเงาก็นั่ง ร่างกายนอนเงาก็นอน ติดตามเหมือนเงาตามตัว ท่านว่าอย่างนั้น ถึงกระนั้นความเชื่อของคนเรามันก็มองไม่เห็น แต่ว่าสิ่งเหล่านั้น เมื่อมาถึงตัวเราถ้ามันเป็นความสุขเล็กๆ น้อยๆ มันก็กำหนดไม่ได้ แต่มันเป็นความสุขใหญ่ขึ้นมานั้นแหละ มันก็มองเห็น"
FB:เพจพระอรหันต์ สายหลวงปู่มั่น


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน