ทำไมเราถึงทานเจ!! ไขข้อสงสัยถึงเทศกาลงาน "เจ" แบบเจาะลึก (ชมคลิป)

Publish 2018-05-29 12:12:50

   เทศกาลกินเจ คำว่า “เจ” ในภาษาจีนทางพระพุทธศาสนา หมายถึง “อุโบสถ หรือการรักษาศีล 8” ของศาสนาพุทธนิกายมหายาน ที่จะมีการรักษาอุโบสถศีล ไม่บริโภคอะไรหลังเที่ยงวันตามหลักศีล 8 ข้อ และไม่บริโภคเนื้อสัตว์ เพื่อเป็นการไม่เบียดเบียนสิ่งมีชีวิต ช่วงหลังจึงเรียกคนที่ไม่กินเนื้อสัตว์ว่า “กินเจ” ไปด้วย แต่ถึงกระนั้นการกินเจไม่ใช่เพียงแต่งดเนื้อสัตว์ อาหาร และเครื่องปรุงที่มีส่วนประกอบของเนื้อสัตว์ แต่ยังรวมถึงการรักษาศีล ประพฤติตัวเป็นคนดีทั้งกาย วาจา ใจ อีกด้วย

คุณรู้หรือไม่ทำไมเราต้องกินเจ
 วันนี้เราจะพาไปถามความคิดเห็นประชาชนทั่วไปกันว่าทำไมเราถึงกินเจและไขข้อสงสัยถึงเทศกาลงาน "เจ" (ชมคลิป)


 

 

 

 

 

  

 

 


 

 

 

 

 


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน