ช่วยกัน...คนละเล็กคนละน้อย !!! สวดมนต์บทนี้ และแผ่บุญบารมี ความดี ถึง 13 ชีวิต ภายในถ้ำหลวง !!! #จงเชื่อมั่นว่าทุกคนปลอดภัย

ช่วยกัน...คนละเล็กคนละน้อย !!! สวดมนต์บทนี้ และแผ่บุญบารมี ความดี ถึง 13 ชีวิต ภายในถ้ำหลวง !!! #จงเชื่อมั่นว่าทุกคนปลอดภัย

Publish 2018-06-27 12:22:49


จากเหตุการณ์ นักฟุตบอลทีมหมูป่าทั้ง 13 คน ติดอยู่ในถ้ำหลวง ขณะนี้เป็นเวลากว่า 4 วันแล้ว โดยยังไม่ทราบได้ว่า เด็กๆจะเป็นอย่างไร แต่เชื่อว่าคนไทยทุกคน ยังคิดเสมอว่าทุกคนจะต้องปลอดภัยออกมาอย่างแน่นอน จึงอยากจะเชิญชวนทุกคนช่วยกันสวดมนต์บทนี้ และนึกถึงทุกคนที่อยู่ในถ้ำเพื่อส่งใจ เป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือ...-พระคาถายันทุน-

ยันทุนนิมิตตัง อะวะมังคะลัญจะ โย จามะนาโป สะกุณัสสะ สัทโท ปาปัคคะโห ทุสสุปินัง อะกันตัง พุทธานุภาเวนะ วินาสะเมนตุฯ

ยันทุนนิมิตตัง อะวะมังคะลัญจะ โย จามะนาโป สะกุณัสสะ สัทโท ปาปัคคะโห ทุสสุปินัง อะกันตัง ธัมมานุภาเวนะ วินาสะเมนตุฯ

ยันทุนนิมิตตัง อะวะมังคะลัญจะ โย จามะนาโป สะกุณัสสะ สัทโท ปาปัคคะโห ทุสสุปินัง อะกันตัง สังฆานุภาเวนะ วินาสะเมนตุฯ

เมื่อสวดจบให้นึกถึงทั้ง 13 ชีวิตภายในถ้ำหลวง และขอด้วยใจบริสุทธิ์ให้ทั้งหมดปลอดภัยพระคาถายันทุนบทนี้ แท้จริง คือ พระปริตร ที่ชื่อว่า อภยปริตร ใช้สำหรับสวดป้องกันอันตรายต่าง ๆ แม้ว่าเกิดนิมิตฝันไม่ดี เกิดอาเพศสังหรณ์ใจไปในทางที่ไม่ดีให้สวดพระคาถานี้จะกลับให้เกิดเป็นความดีขึ้น แม้จะมีเคราะห์ร้ายต่างๆ เกิดขึ้นให้ทำน้ำมนต์อาบเสียด้วยพระคาถานี้ บำบัดอันตรายให้หายสิ้นไปได้ หมั่นจำเริญภาวนาไว้ เกิดสิริมงคลลาภยศดีนักแลฯติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน