เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ พระราชทานปริญญาบัตรเป็นครั้งแรก ทรงแย้มพระสรวลตลอดเวลา

Publish 2019-06-18 09:18:25


พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ ไปในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษา จากมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วราชอาณาจักร และมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๙-๒๕๖๐ ระหว่างวันที่ ๑๗- ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๒ ภาคเช้า เวลา ๑๐.๐๐น. และภาคบ่าย เวลา ๑๔.๐๐น. ณ ห้องประชุมพระปกเกล้า อาคารอเนกนิทัศน์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

 

 

 โดยทางผู้ใช้อินสตราแกรม khunchaiyod9t ได้โพสต์คลิปวิดิโอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ ไปในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษา จากมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วราชอาณาจักร โดยระบุข้อความว่า

 

 

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ ไปในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษา จากมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วราชอาณาจักร และมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๙-๒๕๖๐ ระหว่างวันที่ ๑๗- ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๒ ภาคเช้า เวลา ๑๐.๐๐น. และภาคบ่าย เวลา ๑๔.๐๐น. ณ ห้องประชุมพระปกเกล้า อาคารอเนกนิทัศน์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณแก่บัณฑิต คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องตลอดจนญาติพี่น้องของบัณฑิตทุกคน


 ในคลิปภาพ ทรงแย้มพระสรวลตลอดเวลาที่ทรงพระราชทานปริญญาบัตรยังความปลื้มปิติแก่บัณฑิต บิดา มารดา ญาติพี่น้องที่มาร่วมในพิธีอันทรงเกียรติในวันนี้ (๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๒) ขอพระองค์จงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

(เครดิต : น้องเต๋อ ไพศาล เจ้าหน้าที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ปฏิบัติหน้าที่ใน ฝ่ายประชาสัมพันธ์งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรฯ)

 

 

#ทรงพระเจริญ #ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน #พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว#รัชกาลที่๑๐ #เรารักพระเจ้าอยู่หัว #เรารักในหลวง #เรารักพระองค์ภา#PrincessBajrakitiyabhaNarendiraDebayavadi #เรารักพระราชวงศ์จักรี #บันทึกประวัติศาสตร์#มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา#rajabhatsuansunandhauniversity

 

ขอบคุณข้อมูลจาก : ig khunchaiyod9t

 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง : 

ครั้งเมื่อ ราษฎรขอถวายฎีกาปากเปล่า ร.9

ครั้งเมื่อ ร.9 เสด็จขึ้นดอย ที่ห่างไกล เพื่อไปทอดพระเนตรกาแฟ เพียง 1 ต้น

พระฉายาลักษณ์ พระอัครมเหสี แห่งราชวงศ์จักรี

โปรดเกล้าฯ ให้จัดพิธีมหามงคลบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวาย รัชกาลที่ 8 และรัชกาลที่ 9ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน