กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแจ้งเตือน มรสุม น้ำท่วม ดินถล่ม ที่ภาคใต้!

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแจ้งเตือน มรสุม น้ำท่วม ดินถล่ม ที่ภาคใต้!

Publish 2018-12-13 13:34:57


เว็บไซต์กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแจ้งเตือน มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือกำลังปานกลางพัดปกคลุมภาคใต้และอ่าวไทย ส่งผลให้ภาคใต้ยังคงมีฝนตกต่อเนื่อง ฝนตกและอาจมีฝนตกหนัก มีพื้นที่ติดตามปัญหาดินถล่ม น้ำถ่วมฉับพลัน และน้ำป่าไหลหลาก

 

 

 สัญลักษณ์ ปภ.

 

แจ้งข่าว แจ้งเตือนสาธารณภัย ประจำวันที่ 13 ธันวาคม 2561 เวลา 08.00 น. กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย

1. การแจ้งเตือนสาธารณภัย

มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือกำลังปานกลางพัดปกคลุมภาคใต้และอ่าวไทย ส่งผลให้ภาคใต้ยังคงมีฝนตกต่อเนื่อง ฝนตกและอาจมีฝนตกหนัก คลื่นลมทะเลอ่าวไทยตั้งแต่จังหวัดเพชรบุรีลงไป คลื่นสูงประมาณ 2 เมตร โดยจังหวัดที่ต้องติดตามสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นในพื้นที่ ดังนี้

พื้นที่เฝ้าติดตามสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลาก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร สุราษฏร์ธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส

พื้นที่เฝ้าติดตามสถานการณ์ดินถล่ม จังหวัดปประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร สุราษฏร์ธานี และนครศรีธรรมราช

พื้นที่เฝ้าติดตามสถานการณ์คลื่นลมแรง จังหวัดเพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร สุราษฏร์ธานี นครศรีธรรมราช สงขลา ปัตตานี และนราธิวาส

ขอให้ประชาชนและผู้ที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางราชการ ตลอดจนติดตามสภาวะอากาศ สถานการณ์ฝนตกหนัก ปริมาณฝนตกสะสม สภาพน้ำท่า คลื่นลมชายฝั่งทะเล ชาวเรือควรเดินเรือด้วยความระมัดระวัง เรือเล็กควรงดออกจากฝั่ง และการตรวจตราสถานภาพความพร้อมก่อนออกเรือโดยให้ปฏิบัติตามคำแนะนำจากทางราชการอย่างเคร่งครัด

 

เเจ้งข่าวเตือนภัย

 

แจ้งข่าว ความกดอากาศสูงกำลังค่อนข้างแรงปกคลุมประเทศไทยตอนบน ทำให้ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือยังคงมีอากาศเย็นกับมีลมแรง บริเวณยอดดอยและยอดภูมีอากาศหนาว อุณหภูมิลดลง 1-3 องศาเซลเซียสและมีฝนฟ้าคะนองบางพื้นที่บริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอน เชียงราย เชียงใหม่ พะเยา สำปาง ลำพูน ตาก นครราชสีมา ชัยภูมิ ขอนแก่น บุรีรัมย์ สระบุรี พระนครศรีอยุธยา สมุทรสงคราม ราชบุรี เพชรบุรี ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

สำหรับภาคใต้ฝั่งตำวันตกมีฝนเกือบทั่วไปบริเวณจังหวัดระนอง พังงา ภูเก็น กระบี่ ตรัง และสตูล

ประชาชนและผู้ที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ควรติดตามข้อมูลสภาวะอากาศ รักษาสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศเปลี่ยนแปลงและระมัดระวังอัคคีภัยเนื่องจากการก่อไฟเพื่อความอบอุ่น

2.การคาดการณ์สาธารณภัยในระยะต่อไป 1-3 วัน

วันที่ 14-16 ธ.ค. 2561 ความกดอากาศสูงกำลังค่อนข้างแรงจากประเทศจีนแผ่ปกคลุมประเทศไทยตอนบน ทำให้ประเทศไทยตอนบนอากาศเย็นลงกับมีลมแรงและมีอากาศหนาวบางพื้นที่ ภาคเหนือ และ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อุณหภูมิจะลดลง 2-5 องศาเซลเซียส

ภาคใต้ยังคงมีฝนต่อเนื่องและมีฝนตกหนักบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร สุราษฏร์ธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา ปัตตานี ยะลา นราธิวาส ระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ ตรัง และสตูล สำหรับคลื่นลมทะเลอ่าวไทยและอันดามันสูง 1-2 เมตร ตั้งแต่จังหวัดสุราษฏร์ธานีลงไป คลื่นสูงมากกว่า 2-3 เมตร

ประชาชนและผู้ที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ควรติดตามข้อมูลสภาวะอากาศ รักษาสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศเปลี่ยนแปลงและระมัดระวังอัคคีภัยเนื่องจากการก่อไปเพื่อความอบอุ่น และสำหรับภาคใต้ควรติดตามสภาพน้ำท่า ปริมาณฝนสะสม สำหรับชาวเรือควรติดตามสภาพคลื่นลมและควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังพร้อมปฏิบัติตามคำแนะนำจากทางราชการอย่างใกล้ชิด

 แผนที่เฝ้าระวัง

 

นอกจากนี้บนเว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยายังได้ออกประกาศเตือนภัยฉบับที่ 1 ฝนตกหนัก คลื่นลมแรงบริเวณภาคใต้

1. ฝนตกหนักและคลื่นลมแรงบริเวณภาคใต้ 

มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้มีกำลังแรงขึ้น ลักษณะเช่นนี้ทำให้มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัด

สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช สงขลา พัทลุง ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส ขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนตกสะสม ที่อาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากได้ 

ส่วนคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันมีกำลังแรง โดยบริเวณอ่าวไทยมีคลื่นสูง 2-3 เมตร สำหรับประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณชายฝั่งภาคใต้ฝั่งตะวันออกระวังอันตรายจากคลื่นลมแรงที่พัดเข้าหาฝั่งไว้ด้วย ส่วนชาวเรือควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและเรือเล็กบริเวณอ่าวไทยงดออกจากฝั่งจนถึงวันที่ 17 ธันวาคม 2561

2. อากาศหนาวเย็นบริเวณประเทศไทยตอนบน 

ในช่วงวันที่ 13-17 ธันวาคม 2561 บริเวณประเทศไทยตอนบนมีอากาศหนาวเย็นลงโดยทั่วไปกับมีลมแรง อุณหภูมิจะลดลง 2-4 องศาเซลเซียสในภาคเหนือ ส่วนบริเวณเทือกเขาสูงในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีอากาศหนาวถึงหนาวจัด อุณหภูมิต่ำสุด 5-11 องศาเซลเซียส สำหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล อุณหภูมิจะลดลงได้ 1-3 องศาเซลเซียส จึงขอให้ประชาชนดูแลสุขภาพเนื่องจากอากาศที่หนาวเย็นลงไว้ด้วย 

ทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงกำลังแรงจากประเทศจีนแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบน ทำให้บริเวณดังกล่าวมีอากาศหนาวเย็นลงกับมีลมแรง และอุณหภูมิจะลดลง

จึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยา และติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา http://www.tmd.go.th หรือสายด่วนพยากรณ์อากาศ 1182 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง 

ประกาศ ณ วันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2561 เวลา 11.00 น. กรมอุตุนิยมวิทยาจะออกประกาศฉบับต่อไปใน วันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2561 เวลา 17.00 น.    

ภูเวียง ประคำมินทร์     รองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา        รักษาราชการแทน อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา

 

ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา

(อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง กรมอุตุฯ บอกกรุงเทพฯ อุณหภูมิจะลดลง 1-3 องศา!)

 

(อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง กรมอุตุฯประกาศสภาพอากาศช่วง 7 วัน ประเทศไทยตอนบนอุณหภูมิสูงขึ้น!)


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

เรียบเรียงโดย

สินีนุช บรรเจิดธนากุล