ย้อนพระบรมราชโองการ ในหลวงร.9 แต่งตั้ง พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ เป็นประธานองคมนตรี

ย้อนพระบรมราชโองการ ในหลวงร.9 แต่งตั้ง พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ เป็นประธานองคมนตรี

Publish 2019-05-26 14:43:06


จากกรณีที่ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรี และรัฐบุรุษ ถึงแก่อสัญกรรม ของเมื่อช่วงเช้าของวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ที่โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ในวัย ๙๘ ปี โดยเมื่อเวลาประมาณ ๐๕.๐๐ น. นายทหารประจำบ้านสี่เสาเทเวศร์ได้นำ พล.อ.เปรมส่ง โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า เพื่อรักษาอาการด่วน แต่ในเวลาประมาณ ๐๙.๐๐ น. พลเอกเปรมก็ถึงอสัญกรรมอย่างสงบ

 

 

หลังพ้นจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีในวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๓๑ พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้พลเอกเปรม เป็นองคมนตรี ในวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๓๑ จากนั้นในวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๓๑ ได้รับโปรดเกล้าฯ ยกย่องให้เป็นรัฐบุรุษ และในวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๔๑ มีพระบรมราชโองการ โปรดเกล้าฯ ให้เป็นประธานองคมนตรี

 ย้อนอ่านพระบรมราชโองการ ในหลวงรัชกาลที่ ๙ ประกาศ แต่งตั้ง พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ เป็นประธานองคมนตรี โดยราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ประกาศเรื่อง แต่งตั้งองคมนตรี

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการ โปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า ตามทีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง นายสัญญา ธรรมศักดิ์ เป็นประธานองคมนตรี ตามที่ประกาศลงวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๑๘ แล้วนั้น

 

 

บัดนี้ นายสัญญา ธรรมศักดิ์ ประธานองคมนตรี ได้ขอลาออกจากตำแหน่งประธานองคมนตรี เนื่องจากสุขภาพไม่สมบูรณ์ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้พ้นจากตำแหน่งประธานองคมนตรี อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๒ มาตรา ๑๓ และมาตรา ๑๖ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ องคมนตรี เป็นประธานองคมนตรี ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

ประกาศ ณ วันที่ ๔ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๔๑ เป็นปีที่ ๕๓ ในรัชกาลปัจจุบัน

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ วันมูหะมัดนอร์ มะทา ประธานรัฐสภา

 พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ เกิดที่ตำบลบ่อยาง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา ชื่อ "เปรม" นั้น พระรัตนธัชมุนี (แบน คณฺฐาภรโณ) เป็นผู้ตั้งให้ ส่วนนามสกุล "ติณสูลานนท์" พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้พระราชทานให้ เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2462

บุคลิกส่วนตัวพลเอกเปรมเป็นคนพูดน้อย ในขณะดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีของประเทศไทย จะให้สัมภาษณ์แก่สื่อมวลชนน้อยมาก จนถูกหนังสือพิมพ์ในขณะนั้นเรียกขานว่า เตมีย์ใบ้ และได้รับอีกฉายาหนึ่งว่า นักฆ่าแห่งลุ่มน้ำเจ้าพระยา จากเหตุการณ์กบฏเมษาฮาวายและกบฏ 9 กันยา หลังพ้นจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีในวันที่ 3 สิงหาคม 2531 พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้พลเอกเปรม เป็นองคมนตรี ในวันที่ 23 สิงหาคม 2531 จากนั้นในวันที่ 29 สิงหาคม 2531 ได้รับโปรดเกล้าฯ ยกย่องให้เป็นรัฐบุรุษ และในวันที่ 4 สิงหาคม 2541 มีพระบรมราชโองการ โปรดเกล้าฯ ให้เป็นประธานองคมนตรีติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน