แถลงล่าสุดศิริราชเรื่องซีอุย

แถลงล่าสุดศิริราชเรื่องซีอุย

Publish 2019-06-21 10:49:29


จากกรณีที่มีการเรียกร้องให้ถอดร่างของ ซีอุย แซ่อึ้ง ออกจากพิพิธภัณฑ์นิติเวชศาสตร์ สงกรานต์ นิยมเสน ในรพ.ศิริราช ที่มีการติดป้าย "มนุษย์กินคน" และเพื่อคืนความเป็นธรรม จากการเป็นแพะรับบาป เรื่องนี้ศิริราชได้ปลดป้ายคำว่า "มนุษย์กินคน" ออกไปแล้ว คงเอาไว้เพียงชื่อว่า "ซีอุย" เพียงเท่านั้น

 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้องศิริราชปลดป้าย ซีอุย มนุษย์กินคน ออกแล้ว

 


ต่อมา ศ.นพ.ประสิทธิ ได้กล่าวว่า "สำหรับร่างของซีอุยยังไม่ได้มีการพิจารณาตัดสินว่าจะเผาหรือไม่อย่างไร แต่เรียนว่าตลอดระยะเวลาที่ศิริราชได้รับอนุญาตให้นำร่างของซีอุยมาจัดให้ความรู้นั้น เราให้เกียรติและดูแลอย่างดี ส่วนตัวแล้วร่างทุกร่าง ชิ้นส่วนอวัยวะทุกชิ้นที่ได้รับมา ถือว่าเป็นอาจารย์ใหญ่ที่มีคุณูปการกับการแพทย์ รวมถึงร่างซีอุยด้วย ที่มีคุณูปการอย่างยิ่งทางด้านนิติวิทยาศาสตร์ และที่ผ่านมาในทุกๆ ปี ประมาณ ต.ค. ศิริราชได้จัดให้มีการทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้ เป็นเหมือนกับญาติและตลอดระยะเวลาในการดูแลรักษาร่างซีอุยนั้น ยังไม่ปรากฎว่ามีญาติมาติดต่อเพื่อดำเนินการใดๆ กับร่างดังกล่าวแต่อย่างใด"
 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง ศิริราช ปลดป้ายมนุษย์กินคน ยก ซีอุย เป็นอาจารย์ใหญ่

 

 

 

 ล่าสุด โรงพยาบาล (รพ.) ศิริราช ได้ออกข่าวประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับเรื่องนี้ว่า "ตามที่ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ได้รับมอบร่างนายซีอุย แซ่อึ้ง มาจัดแสดงที่พิพิธภัณฑ์นิติเวชศาสตร์ สงกรานต์  นิยมเสน เพื่อเป็นวิทยาทานให้เกิดการเรียนรู้ทางด้านนิติเวชศาสตร์แก่ผู้เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ฯ  มาตั้งแต่ พ.ศ. 2502 เป็นระยะเวลา 60 ปี ปัจจุบันได้มีการแสดงความคิดเห็นที่หลากหลายจากนักวิชาการและกระแสสังคม เพื่อให้คณะฯมีการดำเนินการที่เหมาะสม รวมทั้งให้พิจารณาฌาปนกิจร่างนายซีอุย แซ่อึ้ง"

 


 "ในการนี้ คณะฯ ได้พิจารณาวิธีการดำเนินการต่างๆ รวมทั้งการฌาปนกิจนายซีอุย แซ่อึ้ง อย่างไรก็ตามในเรื่องการฌาปนกิจมีความจำเป็นที่ต้องรวบรวมเอกสารที่สำคัญ ได้แก่ ใบมรณบัตร ใบส่งมอบร่างจากกรมราชทัณฑ์ เพื่อให้ดำเนินการฌาปนกิจเป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมายและปราศจากข้อโต้แย้งจากทุกภาคส่วน ซึ่งผลการพิจารณาเป็นอย่างไรนั้น จะแจ้งให้ทราบในโอกาสต่อไป จึงขอความร่วมมือจากท่านประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน ขอบคุณล่วงหน้ามา ณ โอกาสนี้"

 


 ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน