คุณครู จ.สกลนคร ห่วงใยนักเรียน ก้างมุ้งให้ระหว่างสอน

คุณครู จ.สกลนคร ห่วงใยนักเรียน ก้างมุ้งให้ระหว่างสอน

Publish 2019-07-03 18:05:11


  จากกรณีที่สำนักระบาดวิทยา ได้รายงานสถานการณ์โรคไข้เลือดออกในประเทศไทย  ซึ่งในช่วงเวลา 6เดือนที่ผ่านมานั้น มีผู้ป่วยไปเเล้วกว่า 35,482 ราย เเละเสียชีวิตไปกว่า 54 คน ทั่วประเทศ ถือเป็นจำนวนที่มากกว่า ช่วงเวลาเดียวกันของปี 2561 เกือบสองเท่า หากย้อนกลับไปเทียบ กับช่วง เดือนมกราคม - มิถุนายน ปี 2561  มีผู้ป่วยเเค่ 22,539 ราย การกระจายตัวของผู้ป่วยและผู้เสียชีวิตซึ่งจำแนกตามกลุ่มอายุส่วนใหญ่มีอายุ 5 – 14 ปี จำนวน 14,950 ราย เสียชีวิตแล้ว 27 ราย รองลงมากลุ่มอายุ 15 – 34 ปี ป่วยจำนวน 13,024 ราย เสียชีวิต 16 ราย 


 โดยทางเฟซบุ๊ค รพ.สต. หนองกวั่ง  จังหวัดสกลนคร  ก็ได้มีการสาธิต การสอนวิธีป้องกันไข้เลือดออก ให้กับนักเรียนตัวน้อย เพื่อจะได้ไม่เป็นโรคไข้เลือดออก

 

 

 

ป้องกันนักเรียนจากโรคไข้เลือดออก ในโรงเรียนระหว่างการเรียนการสอน
ขอขอบคุณคณะครูโรงเรียนบ้านหนองกวั่งที่ห่วงใยนักเรียน
#ป้องกันที่บ้าน
#ป้องกันที่โรงเรียน
#คุณครูน่ารัก

 

 

.

 
 

 

 

   ด้าน นพ.ณัฐวุฒิ ประเสริฐสิริพงศ์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีอัตราผู้ป่วยสูงสุด รองลงมาคือภาคใต้ ภาคกลาง และภาคเหนือตามลำดับ ฉะนั้นการดูแลสุขภาพ การเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุม ป้องกันโรคติดต่อในชุมชน อสม.ถือเป็นหัวใจสำคัญอย่างยิ่งในการดำเนินงาน รวมถึงการเกิดโรคไข้เลือดออกในชุมชนด้วย

 

 

 


กรม สบส. จึงขอความร่วมมือ อสม.ทั่วประเทศกว่า 1.04 ล้านคน ออกให้ความรู้ วิธีป้องกันยุงอย่างถูกต้อง เช่น การนอนกางมุง การใช้ยากันยุง ยาทากันยุง และเป็นแกนนำให้ประชาชนออกสำรวจแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายในบ้านเรือน ชุมชน หากเจอรีบกำจัดหรือทำลายทันที และถ้าพบคนในชุมชนป่วยหรือสงสัยเป็นโรคไข้เลือดออกให้รีบนำส่งโรงพยาบาล โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ใกล้บ้าน เพื่อรับการรักษาที่ถูกต้อง และเฝ้าระวังป้องกันสกัดกั้น การแพร่ระบาด การเกิดโรคในชุม

 

 

อีกทั้งให้ประชาชนยึดหลัก 3 เก็บ 3 โรค คือ 1.เก็บบ้านให้สะอาด 2.เก็บน้ำ ปิดภาชนะให้มิดชิด 3.เก็บขยะให้เกลี้ยง ไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย ส่วน 3 โรค ได้แก่ โรคไข้เลือดออก โรคไข้ปวดข้อยุงลาย และโรคติดเชื้อไวรัสซิกา 

 

 

 

ขอบคุณ

รพ.สต. หนองกวั่ง

 

 ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

เรียบเรียงโดย

ดลวรรธน์ โพธิชาธาร
ข่าววันนี้ โดยสำนักข่าวทีนิวส์