ไก่ชนข้อมูลเกี่ยวกับ ไก่ชน

 

ไก่ชน เป็นไก่สายพันธุ์พื้นเมือง ที่อาจมีการแบ่งเป็นประเภททั่วไปได้ 2 ลักษณะ คือ เลี้ยงไว้เพื่อประกวดการต่อสู้และความสวยงาม โดยมีเงิน  สิ่งของ และศักดิ์ศรีเป็นเดิมพัน กับเลี้ยงไว้เพื่อการฆ่าและบริโภคเนื้อเป็นอาหาร ซึ่งไก่ชนมีความผูกพันกับทุกสังคมมาแต่โบราณ แม้แต่คัมภีร์ทางศาสนาก็มีเรื่องราวของไก่ชน ที่บ่งบอกถึงความนิยมการประกวดการต่อสู้ของไก่พื้นเมืองหลายสายพันธุ์เกือบทั่วโลก[1] โดยประเทศในแถบเอเชียที่นิยมเลี้ยง ได้แก่  พม่า ไทย ลาว กัมพูชา  อินเดีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ และอินโดนีเซีย นอกจากนั้นประเทศทางตะวันตกก็นิยมเกมไก่ชนตั้งแต่สมัยโรมันจนถึงปัจจุบัน 

 

[1] ที่มา ไก่ชน : wikipedia