กรมสรรพากรข้อมูลเกี่ยวกับ กรมสรรพากร

 

               กรมสรรพากร มีชื่อภาษาอังกฤษว่า The Revenue Department เป็นส่วนราชการสังกัดกระทรวงการคลัง ในระดับกรม ซึ่งกรมสรรพากรเริ่มก่อตั้งเมื่อวันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2433 ในสมัยรัชกาลที่ 5 โดยมีหน้าที่จัดเก็บภาษีตามประมวลรัษฎากรและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกัน เพื่อเป็นรายได้ให้รัฐบาลนำมาใช้พัฒนาประเทศ ในปัจจุบัน ดร.เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ ดำรงตำแหน่ง อธิบดีกรมสรรพากร และน.ส.พัดชา พงศ์กีรติยุต ดำรงตำแหน่ง รองอธิบดีกรรมสรรพากรและผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงประจำกรมสรรพากร

 ซึ่งภาษีอากรที่ทางกรมสรรพากรจัดเก็บ มี 8 ประเภท คือ

  1. ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 
  2. ภาษีเงินได้นิติบุคคล 
  3. ภาษีมูลค่าเพิ่ม 
  4. ภาษีธุรกิจเฉพาะ
  5. อากรแสตมป์
  6. ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายฯ
  7. ภาษีการรับมรดก
  8. ภาษีเงินได้ปิโตรเลียม

 

               โดยกรมสรรพากรมีเขตพื้นที่สรรพากรทั่วประเทศ จำนวน 12 พื้นที่ เรียกว่า สำนักงานสรรพากรภาค ซึ่งในแต่ละเขตจะมีการบริหารจัดเก็บภาษีอากรในประเทศไทย ให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน และเป้าหมายของกรม และสำนักงานสรรพากรภาค กำกับดูแลผู้เสียภาษีเป็นรายผู้ประกอบการ ตรวจปฏิบัติการ และตรวจสอบภาษีอากรสำหรับรายที่อยู่ในความรับผิดชอบ เร่งรัดภาษีอากรค้าง และดำเนินคดีแก่ผู้เสียภาษี รวมทั้งยังพิจารณาคืนเงินภาษีอากร ทำการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข่าวสาร ความรู้ให้ผู้เสียภาษีอาการได้เข้าใจ

               นอกจากนั้นยังมีสำนักงานสรรพากรพื้นที่ จำนวน 119 พื้นที่ และสำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขา จำนวน 850 สาขา กระจายอยู่ทั่วประเทศไทย 

 

               โดยปัจุบันกรมสรรพากรตั้งอยู่ ณ ที่ทำการ 90 ซอยพหลโยธิน 7 (อารีย์) ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 เว็บสรรพากรโดยมีเว็บไซต์ http://www.rd.go.th เบอร์โทรสรรพากร 1161

 

               ขณะที่ล่าสุดทาง นายปิ่นสาย สุรัสวดี โฆษกกรมสรรพากร ได้ออกมาเปิดเผยถึงกรณี ร่าง พ.ร.บ.แก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร เพื่อรองรับระบบภาษีและเอกสารธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบการชำระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ (National e-Payment Master Plan)  หรือเรียกได้ว่า แก้กฎหมายเก็บภาษีคนขายของออนไลน์