บูชา เทพเจ้าโชคลาภ ให้ตรงกับ ปีเกิดตนเอง

บูชา เทพเจ้าโชคลาภ ให้ตรงกับ ปีเกิดตนเอง

Publish 2019-06-26 15:22:18


ในคัมภีร์บาลีในหมวดโลกศาตร์พบว่ามีเนื้อหากล่าวถึงกำเนิดจักรวาล และภพภูมิต่างๆ การนับอสงไขย พระอาทิตย์ พระจันทร์ กลุ่มดาวนักษัตรทั้ง ๒๗ และ หลักของไตรลักษณ์ อันเป็นเครื่องเตือนสติ ให้บุคคลประพฤติอยู่ในคุณงามความดีได้กล่าวไว้ว่า รอบเขาพระสุเมรุทั้ง ๔ ทิศ มีเทวดาชั้นจตุมหาราชิก ประจำอยู่ทั้ง ๔ ทิศ หรือที่รู้จักกันดีในนาม "จตุโลกบาล" องค์ที่เป็นใหญ่ในทิศเหนือ

 

 "ท้าวเวสสุวรรณ" หรือเจ้าแห่งยักษ์ ในหนังสือเทวกำเนิดของพระยาสัจจาภิรมย์ พิมพ์เมื่อ พ.ศ.๒๔๗๔ กล่าวว่า ท้าวเวสสุวรรณเป็นใหญ่ในทิศเหนือ มีหลายนามเช่น ท้าวกุเวรธนบดี (เป็นใหญ่ในทรัพย์) ธเนศวร (เจ้าแห่งทรัพย์) อิจฉาวสุ(มั่งมีได้ตามใจ) ยักษ์ราช(ราชาแห่งยักษ์) กุตนุ (มีรูปร่างน่าเกลียด หมายถึงยักษ์ที่มีหน้าตาดุ) รัตนครรภ(มีเพชรเต็มพุง) ราชราช(เจ้าแห่งราชา) นรราช (เจ้าคน) ฯลฯ

 ในพุทธศาสนามหายานมีการกล่าวถึงจตุโลกบาลเช่นกัน และตรงกันว่ามหาราชผู้เป็นใหญ่ในทิศเหนือ คือ ท้าวเวสสุวรรณ เป็นเทพผู้รักษาพระพุทธศาสนา ดังจะเห็นได้จากทางเข้าวัดจีนจะมีจตุโลกบาล ๔ องค์ยืนเฝ้าอยู่ แล้วท้าวชุมภลหรือเศรษฐีชัมภลมาจากไหน ในคาถาบูชาเทพเจ้าแห่งโชคลาภ ของพุทธตันตระฝ่ายมหายาน มีดังนี้

"โอมชัมภาลา จาเลน ไนเยน สวาหะ"

"ชัมภาลา" ก็คือชัมภลนั่นเอง และในภาษาอังกฤษ ที่เรียกรูปเคารพของท้าวกุเวร หรือท้าวเวสสุวรรณก็ เขียนทับศัพย์ว่า "JAMBHALA" ตามรูปสมมุติ ที่สร้างขึ้นเท่าที่ปรากฏตามที่ได้ค้นคว้าจากตำรา ทั้งภาษาไทย จีน อังกฤษ ฝรั่งเศส ปรากฏตรงกันว่า ท่านถือพังพอนอยู่ในมือด้านหนึ่ง อีกด้านหนึ่งถือ ลูกแก้ว หรือฉัตร พระพักตร์บางปางจะดุดัน เข้มขลัง เพราะท่านคือ เจ้าแห่งยักษ์ เมืองจีนยุคหลังๆ เรียกว่า "ไฉ่ซิ้งเอี้ย" ตามสำเนียงและภาษาที่เป็นไปได้ ของแต่ละพื้นที่พร้อมกับมีนิทานเรื่องขุนนางจีน มาประกอบ แต่ยังปรากฏรากศัพย์ของเสียง "ฉ" หรือ "ช" ที่ภาษาจีนทางใต้ออกเสียง "ใช้" หมายถึง ความร่ำรวยซึ่งใกล้เคียงของเคียงของเดิม คือ"ชัมภล" หรือ "ชัมภาลา"

 

           ในการสวดมนต์ขอพรเทพเจ้าแห่งโชคลาภนั้น ทางฝ่ายตันตระมหายานก็จะใช้คาถาตามที่กล่าวไป เพื่อขอพรให้ท่านประทาน โชคลาภ และความร่ำรวย ทั้งยังมีอานุภาพในการคุ้มครองปกป้องทรัพย์สิน ที่มีอยู่แล้วให้ปลอดภัย รวมถึงคุ้มครองและป้องกันจากภูติผีปีศาจ อำนาจชั่วร้ายทั้งปวง ก็ไม่สามารถทำอันตรายได้ เพราะท่านคือมหาราช ผู้เป็นจตุโลกบาล เจ้าแห่งยักษ์

 

 

ขอบคุณข้อมูลจาก : http://palungjit.orgติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน