คาถาพระพุทธเจ้า ท่องทุกวันเชื่อ แก้เจ็บป่วย อายุยืนยาว

คาถาพระพุทธเจ้า ท่องทุกวันเชื่อ แก้เจ็บป่วย อายุยืนยาว

Publish 2019-07-12 17:52:22


ช่วงนี้หน้าฝน หลายคนคงเริ่มเป็นหวัด เจ็บป่วยง่าย มีหลายคนบอกว่าหาหมอเท่าไหร่ก็เป็นอีกร่างกายอ่อนแอ แต่รู้หรือไม่หากร่างกายหาย แต่ใจเรายังไม่หาย โรคภัยต่างๆก็อาจจะกลับมาได้ง่าย เพราะงั้น เราจึงควรหายทั้งกายและใจ โดยวันนี้เรามีบทสวดมนต์ ซึ่งเป็นพระคาถาที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงประทานให้กับเทพบุตรอุณหิสวิชัย

 

 

 -บทสวดพระคาถา-

สักกัตวา พุทธะรัตตะนัง โอสะถัง อุตตะมัง

วะรัง หิตัง เทวะมะนุสสานัง พุทธะเตเชนะ

โสตถินา นัสสันตุ ปัททะวา สัพเพ ทุกขา วูปะสะเมนตุ เมฯ

สักกัตวา ธัมมะรัตตะนัง โอสะถัง อุตตะมัง

วะรัง ปะริฬาหูปะสะมะนัง ธัมมะเตเชนะ โสตถินา

นัสสันตุ ปัททะวา สัพเพ ภะยา วูปะสะเมนตุ เมฯ

สักกัตวา สังฆะรัตตะนัง โอสะถัง อุตตะมัง

วะรัง อาหุเนยยัง ปาหุเนยยัง สังฆะเตเชนะ

โสตถินา นัสสันตุ ปัททะวา สัพเพ โรคา

วูปะสะเมนตุ เมฯ

 

 

 ข้อแนะนำ หมั่นสวดบทนี้เป็นประจำก่อนนอน แต่นอกจากการสวดมนต์และ ให้ตั้งจิตเพื่อระลึกถึงสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ระลึกถึงพ่อแม่ ระลึกถึงตนเอง แล้วตั้งจิตใจให้มั่น เชื่อในบทที่สวด และชีวิตจะเป็นสุข

 

 

 ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน