เผยภาพเก่า การก่อสร้างพระที่นั่งอนันตสมาคม สถาปัตยกรรมหินอ่อนแห่งสยาม

เผยภาพเก่า การก่อสร้างพระที่นั่งอนันตสมาคม สถาปัตยกรรมหินอ่อนแห่งสยาม

Publish 2019-08-04 11:18:44    พระที่นั่งอนันตสมาคม เป็นท้องพระโรงเดิมของพระราชวังดุสิต ชื่อของพระที่นั่งนี้ นำมาจากพระที่นั่งองค์หนึ่งในพระบรมมหาราชวัง พระที่นั่งอนันตสมาคมสร้างขึ้นในปี พ.ศ. 2451 ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 5) แต่สร้างไม่ทันเสร็จพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ก็เสด็จสวรรคต จึงสร้างต่อแล้วเสร็จในสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รวมใช้เวลาสร้างทั้งหมด 8 ปี

 

 

    พระที่นั่งอนันตสมาคม เป็นอาคารทรงยุโรปล้วน เป็นพระที่นั่งหินอ่อนเพียงองค์เดียวในประเทศไทย  ซึ่งก่อสร้างด้วยหินอ่อนสีขาวชั้นหนึ่งจากเมืองคาร์รารา ประเทศอิตาลี  ได้รับการออกแบบโดยสถาปนิกชาวอิตาลีนามว่า มาริโอ ตามานโญ มีแรงบรรดาลใจมาจากโดม วิหารเซนต์ปีเตอร์ แห่งนครรัฐวาติกัน และโบสถ์เซนต์ปอลแห่งกรุงลอนดอน สหราชอาณาจักร งานก่อสร้างทั้งหมดมาจากแรงงานทั้งคนไทยและจีน ส่วนงานภายในที่มีการตกแต่งด้วยศิลปะเฟรสโก เกี่ยวกับพระราชกรณียกิจที่สำคัญของพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลต่างๆ มาจากฝีมือช่างจากอิตาลีเป็นส่วนใหญ่
 พระที่นั่งอนันตสมาคมมีจุดเด่นที่โดมใหญ่ตรงกลางซึ่งทำจากทองแดงมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 15 เมตร และรวมไปถึงโดมย่อยอีก 6 โดม แต่เนื่องจากสนิมทำให้เปลี่ยนสีเป็นสีเขียวอมน้ำเงินในปัจจุบัน
 

 

    พระที่นั่งองค์นี้ยังจัดได้ว่า เป็นรัฐสภาแห่งแรกของประเทศไทย เนื่องจากในช่วงที่เพิ่งเปลี่ยนแปลงการปกครองเป็นระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข ได้ใช้พระที่นั่งองค์นี้ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ก่อนที่จะย้ายมาอยู่ ณ อาคารรัฐสภา ปัจจุบัน ซึ่งตั้งอยู่ข้างๆพระที่นั่งองค์นี้ พระที่นั่งอนันตสมาคม ยังเป็นสถานที่ประกอบพระราชพิธี รัฐพิธี สำคัญๆ มากมาย อาทิ รัฐพิธีพระราชทานรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พระราชพิธีสถาปนา สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร พระราชพิธีสมโภชเดือนและขึ้นพระอู่ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ และการเสด็จออกมหาสมาคมของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชอีก 4 ครั้ง
 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงวางศิลาพระฤกษ์ วันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2451

 

 

นายช่างและแม่กอง

 

 

ผังพื้นชั้นบน

 

 

ที่พักราชองครักษ์

 

 

องค์พระที่นั่งด้านตะวันตกเฉียงเหนือ

 

 

องค์พระที่นั่งด้านตะวันออก

 

 

โครงสร้างเหล็ก โดมกลางพระที่นั่ง

 

 

โครงสร้างเหล็ก โดมกลางพระที่นั่ง

 

 

การผูกเหล็ก

 

 

การก่อสร้างอัฒจันทร์บันได

 

 

ภายในพระที่นั่ง ด้านทิศเหนือ

 

 

ภายในพระที่นั่ง ด้านทิศตะวันตก

 

 

การแก้ไขฐานรากใต้ห้องเสวย

 

 

การแก้ไขฐานรากใต้มุขด้านตะวันออกเฉียงเหนือ
 

 

การวางเหล็กฐานรากใหม่ด้านตะวันออกเฉียงเหนือ

 

การวางเหล็กฐานรากใหม่ใต้ห้องเสวย

 

 

การวางเหล็กฐานรากใหม่ใต้ห้องอัฒจันทร์

 

 

การวางเหล็กฐานรากใหม่ใต้ห้องอัฒจันทร์
 

 

การวางเหล็กฐานรากใหม่ใต้ที่พักรถ

 

 

การวางเหล็กฐานรากใหม่ใต้มุขด้านเหนือ

 

 

การวางเหล็กฐานรากใหม่ใต้ห้องเสวย

 

 

การวางเหล็กฐานรากใหม่ใต้มุขเล็ก

 

 

การวางเหล็กฐานรากใหม่ใต้ห้องท้องพระโรงกลาง

 

 

การก่อสร้างส่วน Banqueting Hall

 

 

การประดับหินอ่อนด้านทิศใต้

 

 

โครงสร้างเหล็กเสริมในคสล. เหนือห้องอัฒจันทร์

 

 

โครงสร้างห้องอัฒจันทร์และมุขเชื่อม

 

 

ภายในท้องพระโรงกลาง มองไปทางทิศตะวันตก

 

 

พระทวาร

 

 

ภายในท้องพระโรงกลาง มองไปทางทิศตะวันออก

 

 

มุขด้านใต้

 

 

พระที่นั่งอนันตสมาคม

 

 

พระที่นั่งอนันตสมาคม

 

 

ขอบคุณข้อมูลจาก : Pirasri Povatongติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน